תקנון \ מדיניות


תקנון שימוש באתר

ANAT MANOS

שלום רב וברוכים הבאים למיזם האופנה האינטרנטי, של המעצבת Anat Manos
האתר הינו חנות אופנה און ליין המוכרת שמלות כלה וערב בעיצובה האישי והייחודי של ענת מנוס.
מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 1. הגדרות:
בתקנון זה:
א. "החברה" משמעה: ענת מנוס ע.מ 032291155
ב. "האתר" משמעו:
ג. "פריטי האופנה" ו/או "פריט האופנה" משמעם: שמלות / עליוניות / מחטבים/ חולצות וחצאיות וכן אקססוריז ומוצרים נלווים המוצעים למכירה באתר.
ד. "עושה השימוש / הלקוח" משמעו: אדם הגולש באתר ו/או רוכש בפועל פריט  אופנה באתר.
ה."חבר באתר" משמעו:  לקוח אשר רשם את פרטיו האישיים באתר לצורך רכישת פריטי האופנה המוצעים.
 1. תנאים כלליים: 
א. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
ב. הנהלת האתר תשמח לעמוד לשירותכם ישירות בדוא"ל אשר כתובתו
[email protected] אולם, היה ולא קיבלת מענה בדוא"ל אנא שלח לנו את מספר הטלפון שלך ואנחנו נדאג כי נציג מטעם שירות הלקוחות של החברה ייצור עמך קשר במהרה.
ג. תקנון זה מסכם את ההתקשרות החוזית בין הצדדים והוא מסדיר את יחסי ההתקשרות  בין החברה לבין עושה השימוש בו. 
ד. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא  כל מתן התראה ו/או הודעה מראש.
ה. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
ו. שימוש באתר זה על ידך מהווה אישור והסכמה ללא הגבלה ו/או הסתייגות מתנאי מתנאיו והעושה שימוש באתר זה, לרבות המבצע רכישה באתר מצהיר בזאת כי לא תהיה  לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החברה בגין הוראות ותנאי תקנון זה.
ז. מובהר בזאת כי השימוש אשר יעשה באתר זה באמצעות כל מכשיר תקשורת, קרי, מחשב נייח/נייד, טלפונים סלולאריים, טאבלט וכדומה, הינו כפוף לתנאי השימוש, ההתחייבויות וההצהרות המפורטים בתקנון זה.
ח. מחירי פריטי האופנה המשווקים באתר זה הינם בשקלים חדשים, כוללים מע"מ כדין  וכוללים דמי משלוח בארץ ישראל בלבד(להלן: "מחיר פריטי האופנה").
ויובהר כי ככל שרכישת פריטי האופנה מבוצעת מחוץ לגבולות ישראל מחיר פריטי האופנה יומר למטבע הדולר ושער הדולר האמריקאי יקבע בהתאם לשער המפורסם במועד אישור עסקת המכירה על ידי חברת האשראי.
עם זאת החברה ו/או האתר לא יישאו בכל אחריות בכל הקשור בהמרת מחיר פרטי האופנה בחברות האשראי והבנקים למטבע זר.
ט. רכישות המתבצעות באמצעות האתר יתועדו ברישומי המחשב של החברה ורישומים אלו בלבד יהוו ראיה לנכונות עסקת הרכישה ופרטיה.
י. פריטי האופנה המוצעים לרכישה באתר מוצגים באמצעות תמונות. תמונות אלו הן לצורכי אילוסטרציה בלבד ואין בהן כדי לחייב את החברה ו/או את האתר.
יא. החברה לא מחויבת להחזיק במלאי את כל פריטי האופנה המוצעים באתר ורשאית להציג באתר תמונות של פריטי אופנה אשר אזלו מהמלאי.
יב. החברה תעשה כמיטב יכולתה להציג תכנים ופרטים מדויקים באתר, אולם ככל שיהיו טעויות ואי דיוקים אשר נעשו בתום לב מטעם החברה, הרי שאין לראות את החברה אחראית לכל נזק שיגרם ככל שיגרם לעושה שימוש באתר.
יג. לחברה קיימת הפררוגטיבה לשנות ולעדכן את מחירי פריטי האופנה המוצעים באתר ומחירי המשלוחים בכל רגע נתון וללא כל מתן הודעה ו/או התראה מראש והמחיר אשר בו יחויב הלקוח יהיה המחיר אשר פורסם באתר בעת שהשלים הלקוח את הזנת פרטי אמצעי התשלום שלו.
למען הסר ספק היה והלקוח לא סיים את פעולת הזנת פרטי אמצעי התשלום שלו ומחי פריט האופנה התעדכן, הלקוח יהיה מחויב בהתאם למחיר המעודכן.
יד. לחברה קיימת הפררוגטיבה להציע מבצעים והנחות עבור פריטי האופנה בכל רגע נתון,  לעדכנם ואף לבטלם על פי שיקול דעתה הבלעדי ולעושה שימוש באתר לא תהא כל טענה  ו/או דרישה לחברה ו/או לאתר בגין כך.
טו. בכוונת החברה כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת  החברה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית החברה להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
טז. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של החברה.
יז. החברה אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
יח. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
יט. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 1. תנאים לרכישת שירותים באתר:
א. לקוח אשר מילא את כל פרטיו כראוי ונרשם כחבר באתר רשאי לבצע רכישות באתר  בהתאם למחירים המפורסמים באתר ויובהר כי תנאי מקדים לביצוע הזמנה היא מילוי  מלוא הפרטים המופיעים בטופס הזמנת הפריט.
ב. עם זאת, לקוח יכול להזמין פירטי אופנה באתר גם כאורח מבלי להירשם באתר וגם במקרה זה כל הוראות התקנון יחולו בענייניו ובהתקשרותו עם החברה ו/או האתר.
ג. על אחריות הלקוח למסור את מלוא הפרטים הדרושים לשם טיפול בהזמנתו, לרבות:
 1. פרטי מען
 2. פרטי כרטיס אשראי מפורט ותקין
 3. שם המזמין
ד. החברה אינה מחויבת לטפל בהזמנות אשר ימסרו עם פרטים שגויים ועל אחריות המזמין לוודא את תקינות הפרטים הנמסרים לחברה. זאת ועוד, היה ולקוח מסר כתובת לא נכונה בהזמנה ופריט האופנה חזר למשרדי החברה, אזי הלקוח יחויב בגין דמי המשלוח    והטיפול בהזמנה.
ה. החברה רשאית לסרב לטפל בהזמנה של לקוח על- פי שיקול דעתה הבלעדי במקרים הבאים, אך לא רק:
 • לקוח שמסר פרטים שגויים בעת ההזמנה במתכוון.
 • לקוח שביצע מעשה ו/או מחדל שעלול לגרום לנזק לחברה ו/או לאתר ו/או לצדדים שלישיים.
 • לקוח שהשתמש באתר לצורך ביצוע מעשים לא חוקיים על פי הדין הישראלי.
 • לקוח שהפר תנאי תקנון זה.
 • לקוח אשר חייב כספים לחברה שמועד פירעונם חלף.
 • לקוח שכרטיס האשראי שלו אינו תקין הן בשל חסימה ו/או הגבלה וכדומה.
ו. הנך רשאי לבצע הזמנת פריטים און ליין באתר. לשם כך, עליך לבחור באתר את הפריט אשר ברצונך להזמין ולהוסיף אותו לסל הקניות שלך באתר. בכל שלב במהלך הרכישה, תוכל לגשת לסל הקניות שלך ולבחון את הפריטים אותם בחרת, להוסיף או         לגרוע.
החברה ו/או האתר שומרים לעצמם את זכותם לשלוח ללקוח תזכורות, באמצעות דוא"ל שהזין באתר, אודות פריטים המצויים בסל הקניות של הלקוח, אשר טרם נרכשו על ידו.
ז. עם סיום בחירת הפריטים, תעבור למסך התשלום המאובטח באתר ותוכל להשלים  הרכישה.
ח. באפשרותך לבצע הרכישה באמצעות אתר PAYPAL ו/או לפתוח באמצעות האתר חשבון באתר PAYPAL (בכפוף למדיניות הרכישה באתר PAYPAL) או באמצעות כרטיס האשראי שברשותך. אנו מכבדים את כל כרטיסי האשראי, פרט לדיינרס.
ויובהר, הזמנה של לקוח אשר בחר לרכוש פריט אופנה באתר באמצעות PAYPAL תאושר רק לאחר קבלת אישור עסקה מחברתPAYPAL .
ט. עם סיום הליך בחירת אמצעי התשלום, תופק לך מספר הזמנה שתשלח לדוא"ל שהזנת באתר באמצעותה תוכל לעקוב אחר הטיפול בהזמנה אותה ביקשת לבצע.
י. במידה וההזמנה אותו הזנת למערכת לא תאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי ו/או חברת  PAYPAL או עקב בירור של חוסר במלאי, תועבר לרשותך הודעת דוא"ל  [בהתאם לכתובת אותה מסרת באתר] ותידרש ליצור קשר עם מערכת שירות הלקוחות         באתר בכתובת   [email protected] לצורך הסדרת התשלום ו/או החלפת הפריט    אותו בחרת ו/או ביטול ההזמנה.
בהנחה ובחרת שלא לפנות אל האתר בתוך 7 ימים ממועד קבלת הודעה בדבר סירוב ביצוע העסקה בפועל, הזמנתך תבוטל ותוסר מהמערכת.
כ. רק הרישומים המופיעים באתר ו/או הודעות אשר התקבלו על ידי המשתמש בדבר כל הפעולות המבוצעות בו יהוו ראיה לנכונות הפעולות ו/או למסירת המידע ו/או לביצוע ו/או ביטול ההזמנה.
4. אחריות
א. מובהר בזאת כי אחריות החברה למתן השירותים הינה אחריות מוגבלת: כל פריט אופנה המוצע באמצעות האתר מסופק "As is" ו "As Available" והשימוש בפריט  האופנה המסופק על ידי החברה הינו באחריותכם בלבד.
ב. הנך מתחייב לפצות את החברה, מפעילי האתר, עובדיה, סוכניה, נציגיה, ספקיה וכל ספקי תוכן צד שלישי מפני כל תביעה, הוצאה, נזק כולל עלויות עו"ד הנגרמים מהפרת הסכם זה וקשורים לחשבונך באתר על ידך או כל אדם אחר הנגיש לשירות באמצעות חשבונך.
ג. השימוש באתר יהיה על אחריות המשתמש בלבד והחברה, האתר ומפעיליו לא יישאו כל אחריות בגין נזק ישיר או עקיף או בגין פגיעה מכל סוג שהוא העשויים להיגרם למשתמש בגין שימוש באתר שלא על פי תקנון זה ובכל מקרה לא תישא החברה באחריות העולה על סכום הרכישה הספציפית שביצע הלקוח באתר.
ד. ככל שנעשתה טעות סופר באתר הרי שאין בטעות זו כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה.
ה. שימוש בפריטי האופנה הינן באחריות היצרן בלבד ואין החברה נושאת בכל אחריות בגין שימוש שיעשה הלקוח בפריט האופנה שלא בהתאם להוראות היצרן.
ו. החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק פריטי אופנה איכותיים בהתאם למועדים ואמצעי המשלוח המפורטים בתקנון זה. אולם, היה ולקוח מעוניין להלין על דבר מה, עליו ליצור קשר עם שירות הלקוחות של האתר והחברה תשתדל ליתן ללקוח מענה מספק ככל שיתאפשר לה בנסיבות העניין.
 1. אספקת פריטים:
א. מועד אספקת הפריטים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עסקים [ימים א עד ה, לא כולל ימי שישי ושבת], הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין.
ב. החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין.
ג. אספקת פרטי האופנה תתבצע לבית הלקוח ו/או למקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ספקי פרטי האופנה ו/או חברת המשלוחים מטעם החברה.
ד. מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של הספקים ו/או חברת המשלוחים מטעם החברה אפשרות לבצע את משלוח פרטי האופנה לבית הלקוח למקום מגוריו של הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח, תודיע     בעלת האתר על ביטול העסקה ללקוח ו/או תאפשר ללקוח לאסוף את פרטי האופנה מכתובת אותה תמסור לידי הלקוח.
 1. מדיניות החברה אודות ביטולי הזמנות
שימו לב – אין החלפות / החזרות על פריטים שהוזמנו מראש ונתפרו בהזמנה על פי בקשה.
א. ביטולי הזמנות של פריטים הקיימים במלאי בלבד יעשו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") וזאת החל מיום ביצוע ההזמנה בפועל ואישורה ועד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפריט בבית הלקוח או במקרה של איסוף עצמי מרגע קבלתו בפועל בידי הלקוח (להלן: "תקופת הביטול").
עם זאת יובהר כי לקוח אשר רכש פריט אופנה במסגרת Sale במחיר מופחת יוכל לבטל את הזמנתו ולהחזירו לחברה בתוך 7 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה בפועל.
ב. מובהר כי ביטול ההזמנה והשבת פריט האופנה לידי האתר מותנה בהשבת הפריט באריזתו המקורית כשהתווית והאזיקון מחוברים אליו, בדיוק כפי שנשלח אל הלקוח ללא כל פגם וזאת באמצעות דואר רשום או דואר שליחים לבחירת הלקוח ועל      חשבונו, כאשר לחברה שיקול דעת בלעדי וסופי לעניין מצבו הפיזי של פריט האופנה שהוחזר.
למען הסר ספק יובהר כי כל פריט שנשלח ללקוח עובר ביקורת איכות קפדנית.
ג. ביטול הזמנה יעשה אך ורק באמצעות הודעה בכתב בדאר אלקטרוני   [email protected] ובלבד שההודעה נמסרה בתוך תקופת הביטול.
ד. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, עבור פריטים שאינם הוזמנו בתפירה אישית, וקיימים במלאי, במקרה בו ביקשת לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם בפריט ו/או אספקת פריט שונה מהפריט אותו בחרת, החברה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר הפריט אותו רכשתם או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, במידה ובחרתם לבטל את ההזמנה אשר הועברה לחברה.
ה. ויובהר כי החזר כספי בגין ביטול הזמנה בהתאם לתנאים כמפורט לעיל יוחזר אך ורק לאמצעי התשלום באמצעותו הוזמן פריט האופנה, בהתאם לזמני הזיכוי הנהוגים בחברות האשראי השונות ולאחר קבלת פריט האופנה בכתובת המופרטת בסעיף 6 ח'   להלן.
ו. עוד יובהר כי לקוח אשר שילם עבור ההזמנה בכרטיס דיירקט לא יוכל לקבל החזר כספי עבור ביטול ההזמנה ובמקום יהיה זכאי לקבלת קרדיט באתר בלבד.
ז היה וביטול ההזמנה יבוצע טרם שליחתה ללקוח, הרי שאז ההחזר הכספי יכלול את התשלום עבור דמי המשלוח. אולם, במקרה בו ביטול ההזמנה התבקש לאחר שליחת פריט האופנה ללקוח, אזי עלות דמי המשלוח ינוכו מסך הזיכוי שיינתן ללקוח.
ח. השבת הפריט לידי האתר תעשה באמצעות דואר ישראל על כל שירותיו לכתובת רח' השלושה 47 כפר מעש 4992500 בצרוף חשבונית הרכישה אשר סופקה יחד עם הפריט.
 1. מדיניות החברה אודות החלפות
א. איך להחזיר את פריטי האופנה?
 1. החזרת פרטי האופנה תתבצע באמצעות דואר רשום לכתובת החברה   המופיעה בסעיף 2 שלהלן.
 2. הכתובת שלנו להחזרות:
רח' השלושה 47 כפר מעש מיקוד 4992500
ב. מועד החזרת פריטי האופנה-
       –        לקוח מישראל – 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה.
     –        לקוח מחוץ לישראל– 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה.
ג. תנאים לביצוע החלפת פריטי האופנה-
 1. החלפת פריטי אופנה תעשה אך ורק מפאת שתי סיבות בלבד: מידה או צבע של אותו הדגם של פריט האופנה.
 2. לקוח אשר מעוניין לבצע החלפה של פריט אופנה מפאת אחת מהסיבות המנויות בסעיף 1 לעיל, עליו לשלוח לחברה בדוא"ל הודעה המפרטת את בקשתו, טרם שליחת הפריט חזרה לחברה. החברה תבדוק האם הפריט אשר הלקוח ביקש להחליף קיים במלאי. היה והפריט המבוקש אינו קיים במלאי, אזי על הלקוח להחזיר את הפריט למשרדי החברה ולאחר קבלתו במשרדי החברה יינתן לו זיכוי, בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה, עבור הרכישה. היה והפריט המבוקש נמצא במלאי אזי על הלקוח לשלוח את הפריט שמבקש להחליף למשרדי החברה ועם קבלתו החברה תשלח לו את הפריט המבוקש חזרה.
 3. מובהר כי החלפת ההזמנה והשבת פריט האופנה לידי האתר מותנה בהשבת הפריט באריזתו המקורית כשהתווית והאזיקון מחוברים אליו, בדיוק כפי שנשלח אל הלקוח ללא כל פגם.
 4. לקוח מחוץ לישראל שים לב! האתר אינו יכול להציע  לך שירות החלפות פרטי האופנה. לכן, לקוח המתגורר מחוץ לישראל אשר רוצה לבצע החלפה של פריט אופנה מאחת מהסיבות המנויות בסעיף 7 (ג) (1) לעיל, עליו להחזיר את פריט האופנה לכתובת החברה, החברה תזכה את הלקוח עבור הרכישה ולאחר מכן יוכל הלקוח לבצע רכישה מחודשת של הפריט באתר.
8ביטול חברות ו/או שימוש באתר:
למנהלי האתר הזכות הבלעדית והמוחלטת למנוע את השימוש באתר וזאת על פי שיקולם הבלעדי והמוחלט ללא כל הנמקה ו/או מתן הודעה במקרה בו יחליטו על שימוש לא הוגן באתר, עשיית שימוש לא חוקי, ביצוע עברה ו/או מחדל העלול לפגוע ביתר המשתמשים   באתר, מסירת פרטים שגויים ו/או פיקטיביים וכן מכל סיבה שתהא.
 1. אספקת פרטי האופנה ושילוחם לבית הלקוח:
א. פרטי האופנה יסופקו ללקוח באמצעות שליח מטעם החברה במסגרת זמני האספקה המפורטים בדף המכירה באתר.
ג. המשלוחים בישראל יבוצעו על פי
דואר שליחים-  בהתאם להתחייבויותיה של דואר ישראל, שילוח חבילה באמצעות שירות זה יבוצע בתיאום מראש עם הלקוח תוך 3 ימי עסקים. ויובהר כי היה וחברת השליחים אינה יכולה לבצע את השליחות ליישובים רחוקים, כגון: יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן, הרי שאז תשלח החבילה בדואר רשום.
ד. החברה אינה אחראית לזמני השילוח המובטחים על ידי דואר ישראל.
ה. החברה מתחייבת להעביר כל הזמנה של לקוח לשילוח באמצעות אחת מדרכי השילוח המפורטים בסעיף ג' לעיל בתוך 3 ימי עסקים ובכל זאת בכפוף לכך שהושלם תהליך הרכישה, לרבות אך לא רק אישור העסקה על ידי חברת האשראי.
ו. משלוחים ללקוחות מחוץ לישראל:
– דמי המשלוח לחו"ל:
 1. דמי המשלוח תלויים בארץ היעד.
 2. ייתכן כי בארץ היעד יגבו מהלקוח פדמי ייבוא.
 3. בהתאם לחוקים בינלאומיים החברה שולחת את ההזמנה בצירוף חשבונית מס אשר מציינת את סכום הרכישה במטבע דולר.
–   מועדי המשלוח:
 1. ההזמנות ישלחו מהחברה בישראל בימים א'- ה' בין השעות 9:00-17:30.
 2. הזמנות ישלחו בתוך 3 ימי עסקים ממועד אישור ביצוע העסקה בחברת האשראי.
 3. הזמנות שיבוצעו בימי שישי ושבת יחשבו כאילו בוצעו ביום ראשון.
 4. החברה משתמשת בשירותיה של חברת EMS EXPRESS לצורך שילוח בינלאומי (להלן: "חברת השילוח") ואינה מבצעת שילוחים לת.ד.
 5. החברה לא תישא בכל אחריות בגין עיכובים במשלוחים מכל סיבה שהיא שאינה בשליטתה של החברה.
-מעקב אחר משלוחים:
 1. עת ההזמנה באתר הושלמה הלקוח יקבל דוא"ל מאת החברה בה יהיה מפורט מספר למעקב אחר המשלוח וקישור ישיר לעקוב אחר סטטוס משלוח ההזמנה.
 2. במקרה של עיכובים במכס, הלקוח יקבל הודעה על כך או מחברת השילוח או מהחברה.
-החזרות פרטי אופנה:
 1. החזרת פרטי האופנה תתבצע בתוך 28 ימים ממועד קבלת ההזמנה באמצעות דואר רשום לכתובת המפורט בסעיף 2 להלן.
 2. הכתובת שלנו להחזרות:
Hashlosha 47 st.
Kfar Maas
4992500
Israel
-ביטוח:
 1. החברה מבטחת את ההזמנה של הלקוח ממועד שליחתה ועד למועד קבלתה אצל הלקוח.
 2. לקוח אשר מקבל את ההזמנה עליו לחתום על קבלתה וחתימה זו מסירה מהחברה כל אחריות בגין ההזמנה ממועד זה ואילך.
 3. לקוח אשר הזמין עבור אדם אחר פריטי אופנה מהאתר ושלח אותם לכתובתו (לדוגמא: מתנה), חתימתו של מקבל ההזמנה, על פי דרישת הלקוח, תהווה ראיה לכך כי ההזמנה הגיעה ליעדה וגם במקרה זה ממועד זה ואילך החברה לא תישא בכל אחריות בגין ההזמנה.
-מידע חשוב:
 1. טרם שליחת ההזמנה ייתכן כי החברה תבדוק את פרטי הלקוח עם חברת האשראי שלו והחברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה כי בדיקה זו לא תיארך זמן רב מידי.
 2. החברה תעביר את הזמנת הלקוח לחברת השילוח בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי ובמועדים של SALE ייתכן והמועד יתארך ל- 4 ימי עסקים.
 3. דיוור:
א. לקוח אשר נרשם לאתר מוצעת לו האפשרות להרשמה לדיוור רשמי של האתר. הלקוח רשאי להסכים או לסרב לקבל את הדיוור והכול בכפוף להוראות סעיף 30 א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב -1982.
ב. היה ובעת ההרשמה לקוח הסכים לקבל את הדיוור של האתר ולאחר מכן רוצה להסיר עצמו מרשימת הדיוור כל שעליו לעשות הוא לפעול בהתאם לקישור בתחתית הדיוור שהתקבל.
ג. תשומת לב הלקוח כי ישנן שתי רשימות דיוור באתר, הראשונה הינה רשימה של דיוור רשמי של האתר ורשימת הדיוור השנייה היא רשימת דיוור אישית הכוללת עדכונים   אישיים עבור כל לקוח באופן אינדיבידואלי. לכן, עת מבקש הלקוח להסירו מרשימת הדיוור עליו לוודא כי הוסר משתי רשימות הדיוור.
 1. כוח עליון:
על אף האמור בתקנון זה, החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע של התחייבויותיהם על פי תקנון זה, כולם או מקצתן, אם העיכוב ו/או אי הביצוע הם תוצאה של כוח עליון.
בתקנון זה "כוח עליון" משמעו- אירוע או גורם אחר אשר אינו בשליטת החברה ו/או   האתר, כגון: תקלות במערכת המחשוב, אסון טבע, מגיפות, שביתות, תקלות בטלפונים, תקלות בדוא"ל וכדומה
 1. זכויות יוצרים:
א. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של החברה.
ב. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, תמונות, צילומים, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב הם קניינה של החברה ו/או של צדדים שלישיים המוצגים באתר והם מוגנים ע"י דיני זכויות יוצרים במדינת ישראל, אמנות בין  לאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
ג . אין להעתיק, לפקסס, להפיץ, להציג, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, להכניס שינויים או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת הכתובה והמפורשת של החברה.
ד. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, אלא אם כן החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
ה. השםAnat Manos וכן שם ה-domain של האתר הינם סימני מסחר של החברה, בין אם נרשמו או לאו, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא בהסכמתה המפורשת ובכתב של החברה.
 1. אבטחת מידע:
א. החברה מבצעת עסקאות באתר זה תוך שמירה על פרטיות מוחלטת וחשאית של הנתונים.
הנתונים המועלים לאתר על ידי הלקוחות משמשים את האתר לצורך מתן השירות בלבד והחברה אינה שומרת את נתוני כרטיס האשראי במערכותיה.
ב. החברה משתמשת בתקני האבטחה הטובים ביותר על מנת שתוכל לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת טרנזילה, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת אבטחת המידע. טרנזילה עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי, תקן 1 PCI Level.
תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים, הסוחרים וחברות האשראי. החדרת PCI DSS מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייעת בטיפוח    האמון של משתמשי סליקה אונליין בשימוש בכרטיסי אשראי אתר מאובטח באמצעות פרוטוקול, SSL כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת   האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר הין הדפדפן לאתר. כלומר, ה"אבטחה" המובטחת הינה הצפנה של מידע. הצפנה הינה שיטה ל"ערבול" הנועדה להטעות צדדים עונים ומתבצעת בשני פרמטרים: השולח מערבל והמקבל מפענח. שטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיות והמיוחד בשיטה (דוגמת RSA היא בכך שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי לערבל ולפענח- נדרשים שניים).
ג. החברה מצהירה בזאת כי לא תמסור את פרטי הלקוח המועלים לאתר אלא אם כן תתבקש לעשות כן על פי צו שיפוטי, על פי הוראות שבדין, בהתאם לחשדות שעלו בדבר שימוש לא חוקי באתר, לצורך הליכים משפטיים שמתנהלים בקשר עם פעילות הלקוח באתר ולצורך פעילות החברה.
ד. לקוח אשר ממלא טופס הרשמה מסכים בזאת כי החברה תוכל להשתמש בפרטיו לצורכי שיווק ופרסום של אתר בכל אמצעי תקשורת שמסר בטופס ההרשמה, לרבות בתוכנת cookies וללקוח לא תעמוד שום טענה בדבר פגיעה בפרטיות בעניין זה.
ה. לקוח אשר נרשם באתר מצהיר בזאת כי יודע שאין כל חובה בדין למסור את הפרטים האישיים שלו בעת ההרשמה וכי כל מידע שמסר נמסר בהסכמתו ומרצונו החופשי ושימוש במידע זה על ידי החברה, כאמור בתקנון זה, לא מהווה פגיעה בפרטיות ולא תזכה אותו בכל פיצוי או סעד בעניין.
ו. לקוח אשר רוצה שהחברה תמחק את הפרטים שמסר באתר ממאגרי המידע, יהיה עליו לשלוח דוא"ל לכתובת
 [email protected] והחברה רה תפעל בהתאם להוראותיו של הלקוח.
 1. שינויים בתקנון:
האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות לשנות את תנאי השימוש הנ"ל בכל רגע נתון וללא כל הודעה מוקדמת.
אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון הקיימים ו/או החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו

מדיניות משלוחים:

לתשומת ליבך, תנאים אלה רלוונטיים לפריטים אשר קיימים במלאי.

אספקת פרטי האופנה ושילוחם לבית הלקוח:
א. פרטי האופנה יסופקו ללקוח באמצעות שירותיו של דואר ישראל /שליח מטעם החברה במסגרת זמני האספקה המפורטים בדף המכירה באתר.
ב. המשלוחים בישראל ללא עלות ויבוצעו על פי בחירת הלקוח באמצעות
דואר שליחים-  בהתאם להתחייבויותיה של דואר ישראל, שילוח חבילה באמצעות שירות זה יבוצע בתיאום מראש עם הלקוח תוך 3 ימי עסקים. ויובהר כי היה וחברת השליחים אינה יכולה לבצע את השליחות ליישובים רחוקים, כגון: יישובי הערבה, אילת,  יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן, הרי שאז תשלח החבילה בדואר רשום.
ג. החברה אינה אחראית לזמני השילוח המובטחים על ידי דואר ישראל.
ה. החברה מתחייבת להעביר כל הזמנה של לקוח לשילוח בתוך 3 ימי עסקים ובכל זאת בכפוף לכך שהושלם תהליך הרכישה, לרבות אך לא רק אישור העסקה על ידי חברת האשראי
לתשומת ליבךזמני אספקה אלה אינם רלוונטיים לפריטים בהזמנה מראש.
משלוחים ללקוחות מחוץ לישראל:
 • דמי המשלוח לחו"ל:
 • דמי המשלוח תלויים בארץ היעד.
 • ייתכן כי בארץ היעד יגבו מהלקוח דמי ייבוא.
 • בהתאם לחוקים בינלאומיים החברה שולחת את ההזמנה בצירוף חשבונית מס אשר מציינת את סכום הרכישה במטבע דולר.
–   מועדי המשלוח:
 1. ההזמנות ישלחו מהחברה בישראל בימים א'- ה' בין השעות 9:00-17:30.
 2. הזמנות ישלחו בתוך 3 ימי עסקים ממועד אישור ביצוע העסקה בחברת האשראי ( לא כולל פריטים בהזמנה מראש )
 3. הזמנות שיבוצעו בימי שישי ושבת יחשבו כאילו בוצעו ביום ראשון.
 4. החברה משתמשת בשירותיה של חברת EMS EXPRESS לצורך שילוח בינלאומי (להלן: "חברת השילוח") ואינה מבצעת שילוחים לת.ד.
 5. החברה לא תישא בכל אחריות בגין עיכובים במשלוחים מכל סיבה שהיא שאינה בשליטתה של החברה.
 6. פריטים בהזמנה מראש, זמן הייצור יופיע בעמוד הפריט בלשונית ״ מידע נוסף״.
– מעקב אחר משלוחים:
 1. עת ההזמנה באתר הושלמה הלקוח יקבל דוא"ל מאת החברה בה יהיה מפורט מספר למעקב אחר המשלוח וקישור ישיר לעקוב אחר סטטוס משלוח ההזמנה.
 2. במקרה של עיכובים במכס, הלקוח יקבל הודעה על כך או מחברת השילוח או מהחברה.
– החזרות פרטי אופנה:
 1. החזרת פרטי האופנה לפריטים הקיימים במלאי, תתבצע באמצעות בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה באמצעות דואר רשום לכתובת החברה המופיעה בסעיף 2 להלן.
 2. הכתובת שלנו להחזרות:
Hashlosha 47 st. Kfar Maas 4992500
Israel
– ביטוח:
 1. החברה מבטחת את ההזמנה של הלקוח ממועד שליחתה ועד למועד קבלתה אצל הלקוח.
 2. לקוח אשר מקבל את ההזמנה עליו לחתום על קבלתה וחתימה זו מסירה מהחברה כל אחריות בגין ההזמנה ממועד זה ואילך.
 3. לקוח אשר הזמין עבור אדם אחר פריטי אופנה מהאתר ושלח אותם לכתובתו (לדוגמא: מתנה), חתימתו של מקבל ההזמנה, על פי דרישת הלקוח, תהווה ראיה   לכך כי ההזמנה הגיעה ליעדה וגם במקרה זה ממועד זה ואילך החברה לא תישא בכל אחריות בגין ההזמנה.
– מידע חשוב:
 1. טרם שליחת ההזמנה ייתכן כי החברה תבדוק את פרטי הלקוח עם חברת האשראי שלו והחברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה כי בדיקה זו לא תיארך זמן רב מידי.
 2. החברה תעביר את הזמנת הלקוח לחברת השילוח בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי ובמועדים של SALE ייתכן והמועד יתארך ל- 4 ימי עסקים

מדיניות החברה אודות ביטולי הזמנות:

לתשומת ליבך – לא ניתן להחזיר/ להחליף פריט אופנה אשר הוזמן ויוצר מראש. מדיניות זו מתייחסת רק לפריטים הקיימים במלאי. א. ביטולי הזמנות יעשו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") וזאת החל מיום ביצוע ההזמנה בפועל ואישורה ועד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפריט בבית הלקוח או במקרה של איסוף עצמי, מרגע קבלתו בפועל בידי הלקוח (להלן: "תקופת הביטול"). עם זאת יובהר כי לקוח אשר רכש פריט אופנה במסגרת Sale במחיר מופחת יוכל לבטל את הזמנתו ולהחזירו לחברה בתוך 7 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה בפועל. ב. מובהר כי ביטול ההזמנה והשבת פריט האופנה לידי האתר מותנה בהשבת הפריט באריזתו המקורית כשהתווית והאזיקון מחוברים אליו, בדיוק כפי שנשלח אל הלקוח ללא כל פגם וזאת באמצעות דואר ישראל בשירות גוביינא על חשבון החברה ו/או באמצעות דואר רשום או דואר שליחים לבחירת הלקוח ועל חשבונו, כאשר לחברה שיקול דעת בלעדי וסופי לעניין מצבו הפיזי של פריט האופנה שהוחזר. למען הסר ספק יובהר כי כל פריט שנשלח ללקוח עובר ביקורת איכות קפדנית. ג. ביטול הזמנה יעשה אך ורק באמצעות הודעה בכתב בדאר אלקטרוני [email protected] לחברה ובלבד שההודעה נמסרה בתוך תקופת הביטול. ד. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, במקרה בו ביקשת לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם בפריט ו/או אספקת פריט שונה מהפריט אותו בחרת, החברה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר הפריט אותו רכשתם או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, במידה ובחרתם לבטל את ההזמנה אשר הועברה לחברה. ה. ויובהר כי החזר כספי בגין ביטול הזמנה בהתאם לתנאים כמפורט לעיל יוחזר אך ורק לאמצעי התשלום באמצעותו הוזמן פריט האופנה, בהתאם לזמני הזיכוי הנהוגים בחברות האשראי השונות ולאחר קבלת פריט האופנה בכתובת המופרטת בסעיף 6 ח' להלן. ו. עוד יובהר כי לקוח אשר שילם עבור ההזמנה בכרטיס דיירקט לא יוכל לקבל החזר כספי עבור ביטול ההזמנה ובמקום יהיה זכאי לקבלת קרדיט באתר בלבד. ז היה וביטול ההזמנה יבוצע טרם שליחתה ללקוח, הרי שאז ההחזר הכספי יכלול את התשלום עבור דמי המשלוח. אולם, במקרה בו ביטול ההזמנה התבקש לאחר שליחת פריט האופנה ללקוח, אזי עלות דמי המשלוח ינוכו מסך הזיכוי שיינתן ללקוח. ח. השבת הפריט לידי האתר תעשה באמצעות דואר ישראל על כל שירותיו לכתובת רח' השלושה 47 כפר מעש מיקוד 4992500 בצרוף חשבונית הרכישה אשר סופקה יחד עם הפריט. מדיניות החברה אודות החלפות:לתשומת ליבך, סעיף זה מתייחס רק לפריטי אופנה הקיימים במלאי ולא למוצרים שהוזמנו ויוצרו בהזמנה מראש. א. איך להחזיר את פריטי האופנה? החזרת פרטי האופנה תתבצע בדואר רשום לכתובת החברה המופיעה בסעיף 2 שלהלן. הכתובת שלנו להחזרות : רח׳ השלושה 47 כפר מעש מיקוד 4992500 מועד החזרת פריטי האופנה- – לקוח מישראל – 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה. – לקוח מחוץ לישראל– 28 ימים ממועד קבלת ההזמנה. ג. תנאים לביצוע החלפת פריטי האופנה- החלפת פריטי אופנה תעשה אך ורק מפאת שתי סיבות בלבד: מידה או צבע של אותו הדגם של פריט האופנה. לקוח אשר מעוניין לבצע החלפה של פריט אופנה מפאת אחת מהסיבות המנויות בסעיף 1 לעיל, עליו לשלוח לחברה בדוא"ל הודעה המפרטת את בקשתו, טרם שליחת הפריט חזרה לחברה. החברה תבדוק האם הפריט אשר הלקוח ביקש להחליף קיים במלאי. היה והפריט המבוקש אינו קיים במלאי, אזי על הלקוח להחזיר את הפריט למשרדי החברה ולאחר קבלתו במשרדי החברה יינתן לו זיכוי, בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה, עבור הרכישה. היה והפריט המבוקש נמצא במלאי אזי על הלקוח לשלוח את הפריט שמבקש להחליף למשרדי החברה ועם קבלתו החברה תשלח לו את הפריט המבוקש חזרה. מובהר כי החלפת ההזמנה והשבת פריט האופנה לידי האתר מותנה בהשבת הפריט באריזתו המקורית כשהתווית והאזיקון מחוברים אליו, בדיוק כפי שנשלח אל הלקוח ללא כל פגם. לקוח מחוץ לישראל שים לב! האתר אינו יכול להציע לך שירות החלפות פרטי האופנה. לכן, לקוח המתגורר מחוץ לישראל אשר רוצה לבצע החלפה של פריט אופנה מאחת מהסיבות המנויות בסעיף (ג) (1) לעיל, עליו להחזיר את פריט האופנה לכתובת החברה, החברה תזכה את הלקוח עבור הרכישה ולאחר מכן יוכל הלקוח לבצע רכישה מחודשת של הפריט באתר